Je kunt de zee niet oversteken door alleen naar het water te staren. - Roger Horn

Roger Horn

Passie, wat is het, hoe ontstaat het, hoe werkt het?

Passie komt van het Latijnse woord pati wat letterlijk lijden betekent. In muziekstukken zoals de Mattheus Passion van Bach kennen we passie in de betekenis van de lijdensweg van Christus. Het gaat hier over de lijdensweg die Christus gaat bij het nastreven van het doel om de mensen te verlossen van zonden om zo tot een betere wereld te komen.

In het hedendaags taalgebruik wordt onder passie vaak verstaan: hartstocht: iets heel leuk vinden en daarin opgaan

 

(1). Maar volgens de Canadese passieonderzoeker Vallerand omvat passie meer.

Hij omschrijft passie als een zelf gedefinieerde activiteit, een groot verlangen naar iets waaraan veel tijd en energie wordt besteed en waarbij ook frustratie en tegenslag (lijden) voorkomt

 

(2). Je overwint tegenslagen om je doel te bereiken – Roger Horn

Roger Horn Faas - Roger Horn
Roger Horn Faas - Roger Horn

Author Lucas

More posts by Lucas

Leave a Reply